Politika e Sigurisë

Marrja e masave të sigurimit dhe konfidencialitetit të informacioneve të cilat ju na i dërgoni dhe kanë prioritet të madh për ne . Ju lutemi të lexoni politikat tona për të marrë vesh praktikat tona në lidhje me konfidencialitetin. Në momentin që vizitoni këtë site, pranoni praktikat e përshkruara në këtë seksion.

 

Përmbajtje

Politika e Konfidencialitetit

Parashikime të përgjithshme revederi generale

 

A. Informacione personale të cilat i kolektojmë dhe si i kolektojmë
B. Politikat në lidhje me cookie
   1. Google Analytics
   2. Plugin sociale
C. Si përdorim informacionet të cilat i kolektojmë dhe kujt ja dërgojmë
   1. Si përdorim informacionet tuaja?
   2. Kujt i japim informacioneve tuaja dhe pse?
D. Siguria e informacioneve tuaja personale
E. Si mbrojmë informacionet tuaja
F. Aksesi, korrigjimi dhe fshirja e të dhënave tuaja
G. Ruajtja e të dhënave
H. Afishimi i reklamës së personalizuar
I. Transferimi i informacioneve
J. Linke nga të tretë
K. Anti-spam
L. Pyetje, komentime ose preokupime
M. Të tjera informacione të cilat duhet t’i njihni

                                                         

Parashikime të përgjithshme

Ne kemi zhvilluar një politikë privatësie, e cila përputhet me dispozitat e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (BE) 2016/679, si edhe me Legjislacionin grek në fuqi, me qëllim që t'ju mbajmë të informuar në lidhje me çfarë informacioni, që mund t'ju identifikojë si një individ i veçantë (që këtej e tutje i përcaktuar si "informacion personal"), ne mund të mbledhim nga ju, për çfarë do të përdoret ky informacion, me kë do të ndahet ky informacion dhe mbi procedurat e privatësisë që ne kemi zbatuar për të mbrojtur privatësinë tuaj.Këto përfshijnë informacione që kanë lidhje me një person të caktuar, siç janë emri, adresa , numri i telefonit ose adresa e emaili-it, transaksione me ne dhe informacione në lidhje me kartën e kredisë.

Informacionet e mbledhura prej nesh kontrollohen nga Tripsta S.A. Travel Agency (me emrin tregtar tripsta.al, në vazhdim të quajtur ‘ne’) me selinë sociale në Athinë, Greqi, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma.

Duke përdorur platformën dhe shërbimet tona, ju futeni në një marrëveshje kontraktuale me Tripsta S.A. Meqë ju na ofroni të dhënat personale të nevojshme (me qëllim që ne të mund të përmbushim detyrimin tonë kontraktual me ju) Tripsta S.A. përpunon të Dhënat Personale qoftë si Kontrollues ashtu edhe si Përpunues, siç përcaktohet në Direktive dhe GDPR (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave).

 

A. Informacione personale të cilat i mbledhim dhe si i mbledhim

Edhe pse në disa raste do ju kërkojmë të na furnizoni informacionet tuaja personale, për shembull, për t’ju dhënë mundësinë e hapjes së një llogarie në site-in tonë ose të blini produkte ose shërbime (dhe do ju tregojmë qartë në momentin e duhur çfarë na duhet prej jush) mund të vizitoni më shumë faqe të site-it tonë pa qenë e nevojshme të furnizoni informacione personale.

Mund të kërkojmë informacione personale për ju në këto rrethana:

 • Atëherë kur regjistroni një llogari në site-in tonë: Na furnizoni emrin tuaj të përdoruesit, fjalëkalimin dhe adresën e emaili-it atëherë kur regjistroni një kont (llogari) në site-in tonë. Detaje të tjera të cilat i zgjidhni të furnizoni në lidhje me llogarinë tuaj për shembull emrin, numrat e telefonit të kontaktit, gjendjen civile dhe përshkrime të tjera personale do të ruhen gjithashtu prej nesh dhe do të administrohen sipas Politikave të Konfidencialitetit (Initimitetit).
 • Atëherë kur blini produkte dhe/ose shërbime: Na furnizoni emrin, data e lindjes, detajet e kartës së kredisë, duke përfshirë numrin e kartës, llojin e kartës, emrin e personit që ka kartën, data e skadimit, adresa e faturës dhe detajet e lëvrimit atëherë kur porosisni nga site jonë ose në tjetër kanal.
 • Atëherë kur regjistroheni për të marrë  newsletter-at tona ose materiale të tjera të marketing-ut ose të aktualizoni preferencat në qendrën tonë të preferencave: Ju na jepni adresën tuaj të e-mail-it, emrin dhe informacione të tjera përkatëse për të na mundësuar të përshtasim komunikimet tona të drejtpërdrejta me ju jo në lidhje me transaksionet, t'ju dërgojmë njoftime marketingu dhe t'i përgjigjemi më mirë pyetjeve tuaja.
 • Atëherë kur merrni pjesë në konkurse, pyetësor dhe studime: Atëherë kur plotësoni pyetësorin, studime ose formularë për tu regjistruar në konkurse na furnizoni informacionet tuaja personale duke përfshirë këtu emrin, adresën e email dhe informacione të tjera të cilat mund ti kërkojmë.
 • Atëherë kur na kontaktoni neve ose personelin tonë të shërbimit me klientët: kur na kontaktoni me email, telefon ose postë për shembull në lidhje me personelin tonë të shërbimit me klientët, na furnizoni informacionet tuaja siç janë emri, adresa e email, etj. Në plus, mund të regjistrojmë thirrjet tuaja në qendrat tona të shërbimit me klientët.
 • Nëpërmjet masave të marrjes të të dhënave atëherë kur vizitoni site-in: Në plus përveç informacioneve të cilat na i tregoni, disa informacione mblidhen automatikisht atëherë kur vizitoni site-in nëpërmjet teknologjisë të ndjekjes së përdoruesit periodik siç janë cookie. Këto mbledhin informacione teknike edhe informacionet teknike të kompjuterit tuaj sa herë vizitoni site-in siç janë adresa e protokollit të Internetit (IP), sistemi i platformës së operimit, lloji dhe versioni i browser-it dhe site-i i origjinës dhe na furnizon informacione për preferencat tuaja të shopping, produktet e vizualizuara (e para) /kërkuara dhe aktiviteti i site-it. Nëse jeni përdorues i wireless dhe keni Internet nëpërmjet telefonit celular ose aparate të tjera duhet të kontaktojnë furnizuesin tuaj të wireless-it për të marrë vesh nëse ky mbledh informacione personale tuajat.
 • Atëherë kur i dërgoni një përmbajtje të caktuar site-it tonë për shembull sugjerime të klientëve.
 • Nga burime të treta, për shembull agjentët e verifikimit të aftësisë së pagesës: Mund të marrim informacione për ju nga burime të tjera, për shembull nga agjentët e informacioneve në lidhje me aftësinë e pagesës kundra mashtrimeve ose mund të marrim adresën ose informacionet tuaja të lëvrimit nga persona të tretë të punësuar me qëllimin e korrektimit të regjistrimeve.
 • Nga persona (burimi) të treta, për shembull agjentët e verifikimit të mundësisë së pagimit: Mund të marrim informacione për ju dhe nga burime të tjera, për shembull nga agjentët e informacioneve në lidhje me aftësinë e pagesës kundra mashtrimeve ose mund të marrim adresën ose informacionet tuaja të lëvrimit nga persona të tretë të punësuar me qëllimin e sigurisë ose të mbrojtjes kundra mashtrimeve.


B. Politika në lidhje cookie

Në përputhje me Direktivat e BE 2009/136/KE, duam t’ju informojmë se site-i jonë pranon përdorimin e „cookie-eve”, për të përcaktuar mënyrën se si përdoruesit arrijnë në site-in tonë dhe për të ndjekur tiparet e përgjithshme të përdorimit në momentin kur përdoruesi është në site-in tonë. Cookie-et janë mesazhe të cilat serverat web i dërgojnë browser-it tuaj web atëherë kur vizitoni site-et në internet. Browser-i juaj stokon çdo mesazh në një skedar që do të na japë informacione për vizitën e fundit në faqen tonë web. Këto informacione mblidhen dhe analizohen në përgjithësi për të përmirësuar përmbajtjen , pamjen e përgjithshme dhe kapacitetin e site-it tonë.

Shumica e browser-ve të internetit pranojnë automat përdorimin e cookie-ve, por mund të zgjidhni të mos pranoni gjithmonë një cookie duke ndryshuar preferencat e kompjuterit për të refuzuar cookie-et ose për të përcaktuar nëse pranoni çdo cookie, por kjo gjë do t’ju kufizojë gamën e funksioneve të cilat janë të disponueshme në site.

Më qartë, përdorim cookie-et si vijon:

 1. Kuki Analitike – Faqja jonë e internetit është në përmirësim të vazhdueshëm për të thjeshtuar procesin e kërkimit dhe prenotimit. Informacionin më të dobishëm në këtë kuadër ne e marrim nga kukit analitike që përcaktojnë në mënyrë anonime se si përdoruesit ndërveprojnë me faqet tona dhe lundrojnë në to.
 2. Kukit e Mediave Sociale – Ne mund të fusim përmbajtje nga faqet e rrjeteve sociale për të ndarë widget-et sociale ose për të personalizuar eksperiencën tuaj në bazë të informacionit që ju keni ndarë më parë në llogaritë tuaja të rrjeteve sociale.
 3. Kuki të Degëve – Ne dëshirojmë t'i shpërblejmë degët tona për biznesin që na sjellin, por mund ta bëjmë këtë vetëm me ndihmën tuaj! Kjo kuki na lejon vetëm të gjejmë nëse ju keni ardhur në faqen tonë të internetit nga një prej degëve tona.
 4. Kukit e Reklamave–  Na lejoni t'ju ndihmojmë që të shihni ofertat të cilat ju interesojnë me të vërtetë. Duke pranuar këtë kuki, që monitoron zakonet tuaja të shfletimit në faqen tonë të internetit, ju do të merrni reklamat me përmbajtjen përkatëse për produktet dhe shërbimet të cilat ju interesojnë me të vërtetë.
 5.  Kuki Teknike & Funksionale  – Ne i përdorim këto kuki për të siguruar që faqja e internetit të jetë sa më e sigurtë dhe e efektshme. Këto kuki janë të nevojshme për të ofruar shërbimet e kërkuara prej jush.
 6.  Kuki funksionuese – këto janë strikt të nevojshme për furnizimin e shërbimit të kërkuar nga përdoruesi në këtë. Këto cookie përdoren për site-in: "tripsta.al".

 

1. Google Analytics

Site jonë përdor Google Analytics, një shërbim analitik i furnizuar nga Google Inc. („Google"). Google Analytics përdor „cookie-et", skeda tekst të cilat stokohen në kompjuterin tuaj dhe lehtësojnë analizën e përdorimit të site-it prej jush. Informacionet e gjeneruara nga cookie-et në lidhje me përdorimin e këtij site (duke përfshirë dhe adresën tuaj IP) dërgohen në një server Google në SUA ku dhe stokohen (magazinohen). Google do të përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin prej jush të site-it, për të përpiluar raportet në lidhje me aktivitetet e site-it për operatorët e site-it dhe për  të furnizuar shërbime të tjera që kanë lidhje me përdorimin e site-it dhe përdorimin e internetit. Google mund të transferojë gjithashtu këto informacione personave të tretë me kushtin që kjo gjë të parashikohet nga ligji ose të tretët përpunojnë këto të dhëna në emër të. Google nuk do të ngatërroi adresën tuaj IP me asnjë të dhënë që ka Google.

Mund të dezaktivoni Google Analytics duke zgjedhur setimet e duhura në browser-in tuaj, por është e mundur që në këtë rast nuk mund të përdorni të gjitha funksionet e këtij site.

Nëpërmjet përdorimit të këtij site, jeni dakord me përpunimin e të dhënave tuaja të mbledhura nga Google në mënyrën e përshkruar më sipër dhe në qëllimin e treguar. Nëse nuk doni që Google të marrë informacione nga browser-i juaj atëherë kur hapni faqen do të gjeni link-un ku mund të zgjidhni për dezaktivimin e Google Analytics këtu.

 

2. Plugin-et sociale

Facebook

Site-i jonë përdor plugin-et sociale („plugins") nga site-i i networking social facebook.com, operuar nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook"). Plugin-et mund të identifikohet nga një nga logo-t Facebook (një „f" e bardhë në një pllakë bojëqielli ose një piktogramë me shenjën e aprovimit) ose sintagma „Plug-in social Facebook ". Lista „plugin-eve sociale" Facebook dhe shfaqjet e tyre mund të gjenden këtu.

Nëse aksesoni një faqe web të site-it tonë duke përdorur një plugin të tillë, browser-i juaj do të kontaktojë serverin Facebook dhe do të shkarkojë prezantimin vizual të plugin-it dhe do ja u prezantojë. Në këtë ushtrim, serveri Facebook merr informacione në lidhje me vizitën tuaj në site-in i cili tregon praninë tonë në internet si dhe të dhënat suplementare siç është adresa juaj IP.

Kur ngarkohet shtojca, Facebook transmeton përmbajtjen e shtojcës së mëparshme direkt në shfletuesin tuaj dhe e integron atë në faqen e uebsajtit tonë. Si rrjedhojë, nuk kemi asnjë influencë mbi cilësinë e të dhënave të cilat Facebook mund t’i mbledhë duke përdorur këto plugin. Informacionet në lidhje me këtë subjekt janë të disponueshme nëpërmjet politikave Facebook në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Nëse jeni të konektuar në Facebook në atë moment, kjo mund të lidhë vizitën tuaj të faqes me llogarinë tuaj Facebook. Nëse ndërveproni me plugin-et, për shembull kur klikoni butonin 'Like’ ose duke postuar komentime, informacione të cilat i jepni i dërgon më pas direkt në Facebook dhe të salvuara atje. Nëse nuk keni llogari në Facebook, është e mundur që Facebook –u të identifikojë dhe të stokojë adresën tuaj të IP pasi keni klikuar në notën Facebook.

Për të marrë vesh më shumë për arsyet për të cilat dhe masa se si Facebook mbledh të dhënat , mënyra se si të dhënat përpunohen dhe përdorimi i mëtejshëm, të drejtat tuaja në fushë dhe setimi i opsioneve të cilat mund t’i zgjidhni për të mbrojtur intimitetin, ju lutemi të konsultoni politikat e Facebook në lidhje me përdorimin e të dhënave

Nëse keni llogari në Facebook dhe nuk dëshironi që Facebook të kolektojë të dhëna mbi ju në site-in tuaj dhe ti konektojë të dhënat tuaja si anëtar në Facebook, duhet të dekonektoheni nga Facebook përpara se të vizitoni site-in tonë.

Gjithashtu, është i mundur bllokimi të plugin-eve sociale Facebook duke përdorur add-on për browser-in tuaj.

 

Google+

Site jonë përdor plugin-in social („Plugin-et Google") të rrjetit social, Google Plus, i cili operohet nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. „Plugin-ul Google " mund të identifikohet në piktogramën „+1".

Atëherë kur hapni një faqe tripsta, e cila përmban një plugin Google, browseri juaj do vendosë një koneksion direkt në serverat Google. Përmbajtja e simbolit „+1" do të dërgohet në Google direkt nga browser-i juaj dhe do të integrohet në site.

Sipas Google, nuk mblidhen informacione personale pa klikuar  simbolin „+1". Të dhënat personale mblidhen dhe përpunohen vetëm për personat të cilat konektohen në Google+. Më shumë informacione mund t’i gjeni në https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Tripsta S.A. nuk ka asnjë influencë mbi mbledhjen dhe përpunimit të dhënave për të cilat Google është i vetmi përgjegjës.

 

C. Si përdorim informacionet të cilat i mbledhim dhe kujt ja dërgojmë

1. Si përdorim informacionet tuaja?

Konkretisht, do të përdorim informacionet tuaja për qëllimet që janë më poshtë dhe që ju i keni qenë dakord:

 •  Për tu regjistruar në tripsta.al: Do të përdorim informacionet të cilat na i furnizoni atëherë kur regjistroheni si anëtar i site-it për krijimin dhe ruajtjen e regjistrimit tuaj.
 • Për realizimin e porosive: Atëherë kur komandoni diçka (porosisni)për produktet dhe shërbimet nëpërmjet site-it tonë ose kanale të tjera shpërndarjeje, do të përdorim informacionet tuaja për të përpunuar transaksionin e kërkuar, për të realizuar porosinë dhe do t’ju furnizojmë produktet dhe shërbimet që prisni.
 •  Për t’ju përgjigjur pyetjeve tuaja: Në lidhje me adresimin e pyetjes tuaj mund të kontaktoheni me email, telefon ose metoda të tjera komunikimi nga një anëtar i ekipeve tona të shërbimeve për klientët. Gjithashtu do përdorim detajet tuaja të kontaktit për të dërguar informacione në lidhje me follow-up në lidhje me një rezervim (për shembull në lidhje me modifikimet e udhëtimit të rezervuar ose probleme të pashmangshme të udhëtimit të rezervuar të cilat mund t’ju cënojnë udhëtimin për t’ju ndihmuar në kryerjen e tij). Do ju komunikojmë në email , telefon ose tjetër kanal komunikimi për t’ju përgjigjur sugjerimeve të cilat mund të na i dërgoni (për shembull për site-in, produktet dhe shërbime) dhe për të vlerësuar dhe lajmëruar rezultatet e studimeve , konkurseve dhe të tjera konkurse në të cilat mund të keni marrë pjesë. Për arsye sigurie të cilësisë dhe përgatitjes regjistrojmë shumicën e thirrjeve të telefonit me klientët tanë. Disa informacione duke përfshirë e-mail-et nga klientët mund të përdoren prej nesh si mjet provues, por informacionet tuaja personale siç është adresa e e-mail ose detaje të kontaktit nuk do të bëhen publike prej nesh asnjëherë.
 •  Për përmirësimin e përvojës tuaj në site dhe për të furnizuar informacione në lidhje me produktet dhe shërbimet, oferta dhe promocione speciale: Përdorim informacionet e mbledhura, në skedën tonë permanente të cookie-eve (shikoni Politikën tonë të Cookie-eve të mësipërme) bashkë me informacione të tjera personale të cilat na i keni dhënë juve, kështu që mund të krijojmë një site më efikase duke vlerësuar përmbajtjen dhe fluksin e trafikut në site. Përdorim këto informacione për të ofruar një përvojë sa më të personalizuar në site, për t’ju ndihmuar të shfletoni site-in pa u munduar dhe për të afishuar produktet dhe shërbimet specifike të cilat mendojmë se janë me interes për ju. Atëherë kur regjistroheni ose bëni një porosi (komandoni diçka) nëpërmjet  site-it tonë ose tjetër kanal shpërndarjeje, ju lutemi të furnizoni informacione personale për t’ju kontaktuar me detaje për ofertat speciale, promocione dhe informacione të tjera dhe për t’ju dërguar newsletter tona në rastin se do të jenë me interes dhe keni pranuar të merrni informacione promocionale. Ju lutem të modifikoni preferencat dhe mos të çregjistroheni në lidhje me informacionet në momentin që vizitoni qendrën tonë të preferencave nëse kjo gjë është e mundur në rajonin tuaj, na kontaktoni në nëpërmjet informacioneve të kontaktit të cilat gjenden në fund të politikës së konfidencialitetit ose duke përdorur link-un e çregjistrimit i cili është poshtë email-eve të cilat i merrni nga ne.
 • Për veprime dhe analiza të brendshme: Mundemi gjithashtu të përdorim informacionet tuaja personale për qëllime administrative të brendshme, analiza dhe siguria e cilësisë , duke përfshirë dhe parandalimin e mashtrimeve. Do përdorim informacionet personale për të ndihmuar të mbrojmë kundra mashtrimeve. Përveç përpunimit, konfirmimit dhe realizimit të udhëtimit ose të tjera shërbime të cilat i kërkoni, mund të përdorim disa të dhëna me qëllime administrative dhe analitike siç janë menaxhimi i sistemeve të informacioneve të kontabilitetit, faturimit dhe auditit. Gjithashtu, mund të përdorim informacione personale për të ofruar shërbime të tjera, siç janë njoftimet me email në lidhje me planin tuaj të udhëtimit ose informimi juaj për promocionet speciale, studime, konkurse, fushata, oferta speciale të fluturimit, informacione udhëtimesh ose oportunitete të tjera udhëtimesh nga ne ose nga partnerët tanë të marketingut.

 

2. Kujt i transmetojmë informacionet tuaja dhe pse?

Atëherë kur përdorni site-in tonë dhe furnizoni të dhëna personale i përdorim këto informacione për të kompletuar porosinë (pra për të kompletuar rezervimin e avionit), për të plotësuar çdo kërkesë shërbimesh për klientët dhe për të furnizuar informacione promocionale ose udhëtimet me email. Nuk transmetojmë këto informacione jashtë site-it, me përjashtim të rastit kur kjo gjë është e nevojshme për të kompletuar porosinë (kërkesën ) tuaj dhe për të bërë përgatitjet e udhëtimit. Këto pjesë të jashtme mund të përfshijnë, por nuk janë të kufizuara në, linjat ajrore të duhura dhe furnizues të tjerë të udhëtimeve, shërbime tregtare në lidhje me kartat e kredisë, sisteme rezervimi të linjave ajrore dhe të tjera sisteme globale të shpërndarjes.

Këta furnizues shërbimesh do të japin informacione për profilin tuaj si udhëtar linjat ajrore, crochere, marrje dhe të tjerë furnizues udhëtimesh produktet  e të cilëve i keni blerë. Edhe pse mundohemi të përzgjedhim furnizuesit e udhëtimeve të cilët janë kompani udhëtimesh me emër dhe bëjmë përpjekje për t’i dërguar kufizime kontraktuese partnerëve tanë persona të treta të cilët marrin informacionet tuaja personale , për tu siguruar që këta përdorin informacionet sipas kësaj Politike Konfidencialiteti dhe ligjet e zbatueshme në lidhje mbrojtjen e të dhënave, por nuk mund të garantojmë se këto furnizues udhëtimesh nuk ju përdorin ose japin informacione pa lejen tuaj. Si rrjedhojë, ju inkurajojmë të analizoni praktikat në lidhje me konfidencialitetin e informacioneve dhe të furnizuesve të udhëtimeve produktet e të cilëve i keni blerë në site-in tonë. Në plus , këta furnizues udhëtimesh mund t’ju kontaktojnë për të marrë informacione suplementare për rezervimin tuaj të konfirmuar.

Edhe pse nuk mbledhim informacione personale, monitorizojmë shfletimin që i bëjnë përdoruesit Site-it për të kuptuar dhe shërbyer sa më mirë klientëve tanë. Mund të furnizojmë informacione statistike anonime të bazuara mbi të dhënat e partnerëve tanë persona të tretë dhe furnizuesve të përzgjedhur me kujdes ashtu siç kërkohet për administrimin e biznesit, lëvrim për klientët, sigurimi i marketing-ut dhe vlerësimi analitik i  cilësisë edhe pse flasim këtu vetëm për të dhënat anonime, asistenca e marketing-ut (për shembull, për studimin e tendencave të konsumatorëve) ose për qëllime të tjera të cilat do ti tregojmë më poshtë. Me përjashtim të rastit kur ju pranoni ekspres, do të shpërndajmë informacionet tuaja personale vetëm ashtu siç përshkruhet në këtë Politikë Konfidencialiteti. Në momentin që çdo person i tretë ka akses në informacionet tuaja personale për të furnizuar të dhëna prej nesh përdorimi i tyre do të kufizohet vetëm për të dhënat e nevojshme dhe jo për të tjera qëllime.

Mund të japim të dhënat tuaja personale personave të tretë, siç janë organizmat zyrtare dhe konsultuesit tanë profesionistë në momentin që mendojmë se duhet (i) për respektimin e ligjit, rendit dhe rregulloreve relevante; (ii) për zbatimin e termave dhe kushteve tona të përdorimit në lidhje me klientët ose marrëveshje të tjera kontraktuese;dhe (iii) për mbrojtjen  e të drejtave të pronës dhe të tjera të drejta të Tripsta S.A., kompanitë e këtij grupi, klientëve dhe të tjerëve (për shembull, të cilat kanë lidhje me mbrojtjen kundra aktiviteteve mashtruese  me tripsta.al).

Atëherë kur bëni një rezervim ose blini produkte ose shërbime në site-in tonë, për shkak të proceseve tona të mbrojtjes dhe zbulimit të mashtrimeve, mund të dërgojmë disa informacione personale të cilat na i keni furnizuar (për shembull, detaje me emrin, kartën e kredisë, adresa e faturimit) agjentëve të verifikimit të aftësisë së pagesës ose personave të treta për të verifikuar këto informacione. Nëse informacionet tuaja nuk mund të verifikohen siç duhet (për shembull, adresa juaj e faturimit nuk përputhet me detajet tuaja të kartës së kreditit), do ju kontaktojmë për t’ju njoftuar se kërkesa juaj e blerjes nuk është konfirmuar dhe për të kërkuar detaje korrektimi, nëse këto mund të furnizohen , përpara se të procedojmë porosinë.

 

D. Siguria e informacioneve tuaja personale

Njohim rëndësinë e sigurisë për të gjitha informacionet personale të dhëna klientëve tonë dhe përdorim masa sigurie sipas praktikave të kësaj industrie për të mbrojtur informacionet personale të cilat janë nën kontrollin tonë. Me të gjitha këto, asnjë dërgim i të dhënave në internet nuk mund të garantohet 100%. Si rrjedhojë, edhe pse do bëjmë të pamundurën për të mbrojtur informacionet personale, nuk mund të sigurojmë ose garantojmë sigurinë e asnjë informacioni që na dërgoni. Për mbrojtjen e informacioneve të stokuara në sistemet tona, kemi implementuar masa sigurimi  duke përfshirë dhe teknologjinë e kriptimit të të dhënave dhe firewall.

 

E. Si mbrojmë informacionet tuaja

Ne dëshirojmë të keni besim në përdorimin e këtij site për të bërë përgatitjet e udhëtimit dhe marrim përsipër të mbrojmë informacionet që mbledhim. Edhe pse asnjë site nuk mund të garantojmë sigurinë, kemi implementuar procedura administrative, teknike, dhe të sigurisë fizike për të mbrojtur informacionet personale që na dërgoni. Për shembull, punonjësit e autorizuar kanë leje të aksesojnë informacionet personale, dhe mund të bëjnë këtë gjë vetëm për procedurat tregtare të lejueshme. Në plus, përdorimin kriptimin atëherë kur dërgojmë informacionet tuaja personale të brishta midis sistemit tuaj dhe sistemit tonë dhe përdorim firewall dhe sistemet e zbulimin të ndërhyrjeve për të ndihmuar në pengimin e aksesit në informacionet tuaja të personave të paautorizuara.

Ruajtja dhe përpunimi: Informacioni juaj i mbledhur nëpërmjet faqes sonë të internetit mund të ruhet dhe përpunohet në Shtetet e Bashkuara, Evropë ose ndonjë vend tjetër në të cilin Tripsta S.A. ose filialet, degët apo ofruesit e shërbimeve kanë struktura. Tripsta S.A. mund të transferojë informacion që ne mbledhim rreth jush, duke përfshirë informacion personal, tek subjektet e lidhura me të ose pranë palëve të treta përtej kufijve dhe nga vendi juaj apo juridiksioni juaj në vende të tjera apo juridiksione nëpër botë, ku legjislacioni përkatës është në përputhje të plotë me (BE) 2016/679 Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave.

 

F. Aksesi, korrigjimi dhe fshirja e të dhënave tuaja

Ne i respektojmë të drejtat tuaja të privatësisë dhe ju sigurojmë akses të arsyeshëm në të Dhënat Personale që ju mund të keni dhënë nëpërmjet përdorimit të shërbimeve tona. Nëse dëshironi të keni akses ose të korrigjoni ndonjë të Dhënë tjetër Personale që ne zotërojmë rreth jush, ose të kërkoni që ne të fshijmë ndonjë informacion rreth jush që ne e kemi siguruar nga një Shërbim i integruar, ju mund të na kontaktoni siç parashtrohet në seksionin “Si të Na Kontaktoni”. Me kërkesën tuaj, ne do të fshijmë ose bllokojmë çdo referencë ndaj jush në bazën tonë të të dhënave brenda një periudhe prej 30 ditësh nga kërkesa juaj.

Ju mund të përditësoni, korrigjoni ose fshini informacionin dhe preferencat e llogarisë tuaj në çdo moment duke u futur në parametrat e llogarisë tuaj në këtë shërbim. Ju lutemi të vini re se ndërsa çdo ndryshim që kryeni do të pasqyrohet në bazat e të dhënave të përdoruesit aktiv menjëherë ose brenda një periudhe të arsyeshme kohore, ne mund të mbajmë të gjithë informacionin që ju paraqisni për ta pasur rezervë, për ta arkivuar, për të parandaluar mashtrimet ose abuzimet, për shërbimet analitike, për përmbushje të detyrimeve ligjore ose në rastet kur ne besojmë në mënyrë të arsyeshme se kemi një arsye legjitime për ta bërë këtë.

Ju mund të mos pranoni të ndani disa të Dhëna Personale me ne, por në këtë rast ne mund të mos ju ofrojmë disa nga karakteristikat dhe funksionet e shërbimeve tona.

Ju lutemi të kini parasysh se në çdo kohë, ju mund të kundërshtoni përpunimin e të Dhënave tuaja Personale, për arsye legjitime, përveç rastit kur ligji përkatës parashikon ndryshe.

 

G. Ruajtja e të dhënave

Ne ruajmë vetëm të Dhënat Personale të mbledhura nga një përdorues për aq kohë sa llogaria e përdoruesit të jetë aktive ose në rast të kundërt për një kohë të kufizuar të mjaftueshme për të përmbushur qëllimet për të cilat këto të dhëna janë mbledhur fillimisht, përveç nëse ligji parashikon ndryshe. Ne do të ruajmë dhe do të përdorim informacion sipas nevojës për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet tona si vijon: Të dhënat e faturimit ruhen për një periudhë prej 15 vjetësh në përputhje me ligjet greke në fuqi në lidhje me kontabilitetin dhe taksat.

 

H. Afishimi i reklamës së personalizuar

Marrim përsipër të furnizojmë përmbajtjen dhe informacionet e duhura. Për këtë qëllim mundemi, nëpërmjet cookie-ve dhe të tjera teknologji, të mbledhim informacione për kërkesat tuaja në lidhje me udhëtimet. Përdorim këto informacione bashkë me informacione të tjera të cilat i kemi mbledhur për ju për t’ju  furnizuar njoftime, në site-in tonë ose në një vend tjetër online, që të korrespondojë me interesat tuaja. Ju lutem të keni parasysh se nuk kombinojmë informacionet e mbledhura për kërkesat tuaja në lidhje me udhëtimet në këtë site me informacionet personale (siç është adresa e email-it) për të furnizuar njoftime në site të tjera. Gjithashtu, nuk japim informacione personale të tretëve në atë mënyrë që këta t’ju furnizojnë njoftime.

Nëse dëshironi që ne të ndalojmë dërgimin e letërnjoftimeve ose detajeve të ofertave dhe promocioneve (tërhiquni), ju lutemi abonohuni automatikisht përmes lidhjes së anulimit të abonimit në emailet tona ose ju lutemi, na kontaktoni.

 

I. Transferimi i informacioneve

Ju lutemi të keni parasysh faktin se informacionet tuaja përpunohen jashtë shtetit, ku ndodhen serverat tonë dhe ku operon baza jonë qendrore e të dhënave. Edhe pse ligjet e mbrojtjes të të dhënave dhe ligje të tjera të zbatueshme të Bashkimit Evropian përfshihen gjithashtu dhe në legjislacionit tuaj ju garantojmë se të bëjmë të pamundurën për të siguruar të dhënat tuaja personalet të cilat përpunohen sipas legjislacionit tuaj kombëtar në lidhje me konfidencialitetin e të dhënave dhe çdo legjislacion në fuqi.

Më shumë, për përpunimin e të dhënave tuaja ashtu siç përshkruhen në këto politika të konfidenacialitetit, mund të jenë të nevojshme të dërgojmë informacione jashtë shtetit, duke përfshirë dhe vendet që nuk janë në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE) për shembull. Disa nga këto zona ofrojnë nivele të ndryshme mbrojtjeje në lidhje me  informacionet personale dhe mundet, në disa raste të jenë më pak mbrojtëse se sa kërkesat e mbrojtjes të të dhënave ku kemi selinë. Me të gjitha këto, do të marrim masa për të mbrojtur informacionet tuaja personale për t’i transferuar, stokuar dhe përpunuar sipas standardeve të sigurisë dhe termat  e kësaj Politike të Konfidencialitetit dhe ligjeve në lidhje me mbrojtje e të dhënave.

 

J. Link –et për të tretët

Site-i jonë mund të mbaj link-e të cilat mund të jenë të personave të tretë të cilët nuk mund ti kontrollojmë. Praktika në lidhje me informacionet e këtyre site-ve nuk përfshihen në këtë politikë konfidencialiteti. Çdo informacion të cilin ja furnizomë Site-ve të treta në lidhje me rezervimet e udhëtimit të kërkuara prej jush do të përfshihen në termat e politikave të konfidencialitetit të secilit Site. Ju lutemi të keni parasysh  se atëherë kur të klikoni një nga link-et, aksesoni një Site tjetër, dhe ne nuk përgjigjemi për asnjë përmbajtje të tyre, veprimet dhe politikat. Ju themi të lexoni politikat e konfidencialitetit të të gjitha Site-ve të treta ku ky Site mund t’ju çoj në link-e të cilat nuk mund të kenë njëjtat politika konfidencialiteti me ne.

 

K. Anti-spam

Nuk pranojmë përdorimin e site-it dhe/ose shërbimet tona i cili ka lidhje me dërgimin, shpërndarjen ose lëvrimin e çdo e-mail në bllok i pa kërkuar ose e-mail tregtar i pa kërkuar („Spam”). Nuk mund të përdorni asnjë nga shërbimet tona për ta dërguar në Spam. Gjithashtu, nuk mund të dërgoni në Spam ose dërgimi në Spam për asnjë nga klientët tonë.

Në përputhje me ligjin e zbatueshëm, e-mail i dërguar ose i dërguar nëpërmjet site-it ose shërbimeve tona, nuk mund:

 • Të përdorë ose të përmbajë emra firme jo të vlefshme ose të falsifikuara;
 • Të përdorë ose të përmbajë fusha jo të vlefshme ose që nuk ekzistojnë;
 • Të përdorë asnjë teknikë për të fshehur çdo informacion në identifikimin e origjinës ose të rrugës së dërgimit;
 • Të përdorë mënyra dërgimi mashtruese;
 • Të përdorë emërime nga interneti të një personi të tretë ose nuk mund të dërgojë pajisje një të treti pas lejen e personit të tretë;
 • Të ketë informacione të rreme ose mashtruese në subjektin e mesazhit ose të ketë përmbajtje të rremë ose mashtruese;
 • Shkel standardet teknike suplementare të cilat janë më poshtë;
 • Shkelin pra Termat tona të përdorimit.

Nuk pranojmë marrjen e adresave të email-it ose të tjera informacione që përmban ai. Nuk pranojmë dhe nuk autorizojmë persona të tjera të përdorë shërbimet tona për t’i mbledhur, përpiluar ose të marrë çdo informacion për klientët tanë ose abonentët tanë.

Nuk lejojmë dhe nuk autorizojmë asnjë tentativë për të përdorur shërbimet tona për të sjellë dëme , dezaktivime, mbingarkesa   ose të dëmtojë çdo aspekt të këtyre shërbimeve, dhe as të shfrytëzoi shërbimet tona për qëllime të tjera.

Nëse konsiderojmë se çdo shërbim i përdorur i cili nuk është i autorizuar , ose i panjoftuar, do të veprojmë siç duhet deri në bllokimin e mesazhit nga interneti, serveri i mail-it, adresa IP. Mund të mbyllim menjëherë çdo regjistrim për shërbimet nëse konsiderojmë  se transmeton ose është i konektuar në këto email-e të cilat shkelin politikat tona.

Politikat tona nuk parashikojnë as një të drejtë transmetimi ose dërgim emaili nga/ ose nëpërmjet site-it ose/dhe shërbimeve tona. Moszbatimi i politikave në çdo situatë nuk na heq të drejtat tona.

Përdorimi i pa autorizuar i shërbimeve tona në lidhje me dërgimin e email-eve të cilat nuk i kemi kërkuar duke përfshirë dhe email-et të cilat shkelin politikat tona ,për të cilat kemi të drejtën e penalizmit civil, penal ose administrativ për dërguesit ose ata që ndihmojnë dërguesit.

 

 

L. Pyetje, komentime ose preokupime

Nëse keni pyetje ose komentime në lidhje me politikat  e konfidencialitetit ose jeni të shqetësuar se nuk kemi ndjekur parimet e këtyre politikave të konfidencialitetit, ju lutemi të na dërgoni një email në privacy@tripsta.com ose të na shkruani në:

Tripsta S.A. Travel Agency,

Karagiorgi Servias Str. 4,

P.O 10562 Syntagma

Athinë, Greqi

 

 Do dëgjojmë me vëmendje pyetjet dhe komentimet tuaja.

Ju mund të na kontaktoni gjithashtu në çdo moment:
- Kërkoni akses në informacionin që Tripsta S.A. ka rreth jush
- Korrigjoni çdo informacion që Tripsta S.A  zotëron rreth jush
- Fshini informacionin që Tripsta S.A. zotëron rreth jush.


Nëse keni pyetje shtesë rreth mbledhjes dhe ruajtjes së të dhënave nga Tripsta S.A.’s ’s, ju lutemi të na kontaktoni në: privacy@tripsta.com

 

M. Informacione të tjera të cilat duhet ti dini

Kjo Politikë Konfidencialiteti është rishikuar dhe postuar në Tripsta S.A. më datë 14/05/2018. Mund të rishikojmë politikat e konfidencialitetit në çdo moment kurse të gjitha rishikimet hyjninë fuqi atëherë kur postohen, si rrjedhojë ju lutemi të verifikoni postimet e mëparshme. Modifikimet e Politikave të Konfidencialitetit do t’i aplikohen informacionet e mbledhura në datën që postojmë Politikat e Konfidencialitetit të rishikuara ,si dhe informacionet e reja e marra prej nesh. Përdorimi i Site-it  pas postimit të këtyre modifikimeve ose ashtu siç parashikohen në email-in e dërguar prej nesh për këtë subjekt do të thotë pranimi i këtyre modifikimeve.