Pyetjet e Shpeshta

FAQs » Shërbime të tjera

Shërbime të tjera

Shërbime të tjera Mbrapsh në krye

Çfarë ofron paketa e anullimit Garanci ParaMbrapa?

Garancia ParaMbrapa do t'ju ofrojë një rimbursim të çdo biletë të papërdorur, ju keni paguar për të, për shkak të:
Sëmundje e papritur dhe serioze që rezulton në shtrimin në spital
Dëmtim aksidental që rezulton në shtrimin në spital, ose
Vdekje e ndodhur tek ju ose tek të afërmit tuaj të drejtpërdrejtë

e cila ju pengon ose e bën të paarsyeshme për ju për të kryer udhëtimin tuaj.

Ju lutem vini re, se Garancia ParaMbrapa nuk mbulon blerjet plotësuese, si hotele, makina me qira, etj

Kur është 'Garancia ParaMbrapa" që unë bleva e vlefshme?

Garancia ParaMbrapa është e vlefshme vetëm kur pagesa për blerjen është paguar dhe bileta juaj është nxjerë. Veç kësaj, në rast të një deklarimi, ju duhet të jeni në gjëndje për të siguruar një certifikatë të vlefshme mjekësore (ose certifikatë vdekje), për datën e caktuar të udhëtimit dhe një dokument të vlefshëm që provon një marrëdhënie familjare të drejtpërdrejtë.

Kur fillonë dhe përfundonë "Garancia ParaMbrapa"?

Garancia juaj ParaMbrapa fillonë nga koha që shërbimi është blerë në faqen tonë dhe mbaron me përfundimin e check-in në pikën e parë të nisjes.

A ka përjashtime?

Po. Ju nuk keni të drejtë për një rimbursim, edhe pse një incident lëndimi, sëmundje apo vdekje ka ndodhur gjatë periudhës që shërbimi është i vlefshëm, në rastet e mëposhtme:

• Një sëmundje apo vdekje që është rezultat i një gjëndjeje para-ekzistuese mjekësore ose sëmundje kronike, e cila mund të pritet të ndodhë brenda periudhës së vlefshmërisë së Garancis ParaMbrapa.
• Një sëmundje apo vdekje e shkaktuar nga një operacion, një ndryshim trajtimi ose ilaçi për një kusht para-ekzistues mjekësor.
• Një kontroll, trajtim dhe / ose hyrje në spital që ishte planifikuar para fluturimit të rezervuar.
• Simptomat që shoqërojnë një shtatzani normale të cilat janë të një natyre të vogël dhe / ose të përkohshëme (të tilla si sëmundje në mëngjes dhe lodhje) të cilat nuk përbëjnë një rrezik mjekësore të nënës ose fëmijës, duke përfshirë një kombinim të simptomave të vogla, janë arsyeja e vetme që ju jeni penguar që të udhëtoni.
• Në rast të një sëmundje të papritur, ju ose një pjestar i familjes tuaj të drejtpërdrejtë duhet të jetë nën moshën 70 vjeç.

A mund të ndryshojë mendje pas blerjes së paketës së anulimit?

Po. Ju keni të drejtë të anuloni Garancin ParaMbrapa, brenda 14 ditë pas blerjes tuaj. Në rast anulimi proçesi i rimbursimit zakonisht zgjat deri në 15 ditë pune nga data e anulimit. Gjithsesi, për shkak të procedurave bankare, çdo shumë korresponduese mund të marrë 7-10 ditë shtesë para se të shfaqeshet në deklaratën tuaj bankare. Për të anuluar Garancin ParaMbrapa, ju lutemi na kontaktoni.

Si mund të dorëzojë një kërkesë për rimbursim?

Që të paraqisni një deklarim, ju duhet të na kontaktoni duke dërguar email tek claims@tripsta.al, duke na njoftuar se një deklarim ka ndodhur, edhe duke patur bashkëngjitur dokumentet që tregojnë shkakun e anulimit të udhëtimit tuaj.

Cili është afati kohor maksimal në të cilën unë mund të dorëzojë një kërkesë?

Ju mund të bëni një deklarim në një periudhë maksimale prej 30 ditësh pas datës së udhëtimit.

Cilat janë dokumentat që duhet të japë, kur do dërgoj deklarimin tim?

Sipas natyrës së deklarimit tuaj, ju duhet me shpenzimet tuaja të pajiseni me:
• Dokumentet që verifikojnë incidentit / shkakun e kërkesës, të tilla si formë hyrje në spital, dokumente spitalore, certifikatë vdekje etj. Këto dokumente duhet të përmbajnë datën që ngjarja ka ndodhur, çështjen, diagnozën, të dhënat paraprake dhe trajtimin e rekomanduar.
• Një dokument që evidenton marrëdhëniet në mes jush dhe të anëtarit të thënë të familjes (një certifikatë lindje / familjare për të gjithë palët e përfshira në deklarim).
• Çdo dokument shtesë të arsyeshëm që ne kërkojmë.

Ju lutem vini re se të gjitha dokumentet duhet të jenë në gjuhën angleze, dhe duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga koha deklarata i është komunikuar ne.

Si do ta di se kërkesa ime për rimbursim është miratuar?

Një email i automatizuar do të dërgohet tek ju, duke ju informuar se ne kemi marrë kërkesën tuaj. Ne do të përpunojë të dhënat tuaja dhe do t'ju përgjigjemi brenda 24 orëve ose në ditën e ardhshëme të punës, me një përgjigje nëse kërkesa juaj është aprovuar apo jo.

Kur mund të marrë rimbursim që unë kam të drejtë dhe si do ta marrë shumën?

Ju do të merrni rimbursimin brënda 30 ditëve, nga koha që ne ju dërguam një email aprovimi të kërkesës tuaj. Shuma do të kompensohet në kartën e kreditit ose në llogari bankare e cila është përdorur për të bërë rezervimin.

Kush konsiderohet si “anëtar i familjes së drejpërdrejtë"?

Marrëdhëniet e mëposhtme janë pranuar si familja e drejpërdrejt: burri, gruaja, parteneri juaj i regjistruar (në qoftë se legjislacioni i vendit ose shtetit tuaj pritës trajton partenerët të regjistruar si ekuivalent me martesën), vëllai ose motëra, prindërit, vjeri ose vjeraj, fëmijët tuaj (ose të bashkeshortit tuaj).

Me kë mund të kontaktoj për informacione, në rast të një kërkese?

Për të marrë informacione apo udhëzime, në rast të një kërkese, ju lutem kontaktoni përfaqësuesit e shërbimit të konsumatorëve tanë. Ne do të jemi të lumtur tju shërbejmë.